Kontakt

 ➡ Tyskland

ISCOM Consulting GmbH

Oberdorfstrasse 02

17291 Uckerfelde 

Email: info.germany(at)iscom.consulting

Tel.: +49 (0) 398 615 933 00

Geschäftsführer Ingolf Scheffler

Amtsgericht Neuruppin HRB:5641

UmSt.: DE 199 004 715

 

 

 

 

 

 

➡ Sverige

ISCOM Consulting AB

Valtret Skola 01

54694 Undenäs

Email: info.sweden(at)iscom.consulting

Tel.:  +46 (0) 762 556 863

VD: Ingolf Scheffler

Orgn: 5567048854

Momsreg.nr: SE556704885401

Om du har några frågor kan du direkt kontakta oss ➡ här.

 

Impressum

Rättsligt meddelande och Disclaimer

Allt innehåll som finns på den här webbplatsen är endast avsedd att tillhandahålla information om ISCOM Consulting, dess dotterbolag och partners och de tjänster som erbjuds av företaget. Det utgör dock ingen säkerhetsgaranti av något slag och är inte avgörande i samband med investeringsbeslut.

Informationen som presenteras här sammanställdes av ISCOM Consulting från interna och externa källor. Vi antar ingen garanti för varken fullständigheten eller riktigheten av dessa uppgifter. Observera särskilt att informationen på den här webbplatsen eventuell kan vara ofullständig, felaktig eller föråldrad. För användning av informationen för eget bruk, bör du alltså kontakta ISCOM Consulting representanten din region.

ISCOM Consulting ansvarar inte för någon som helst skada till följd av tillgång till den här webbplatsen respektive oförmåga att få tillgång till den här webbplatsen och informationen på den. Detta gäller även för eventuella skador som uppstår till följd av tillit till riktigheten av innehållet som återges här.

Informationen som publiceras här i sin nuvarande form är utan någon som helst garanti eller inkluderade bekräftelser, varken uttrycklig eller underförstådd. Vilket utan begränsning inkluderar underförstådda bekräftelser om frihet från defekter respektive underförstådda inkluderade garantier för kvaliteten på tjänster och produkter samt deras lämplighet för normal användning. Sådana underförstådda inkluderade villkor respektive bekräftelser utesluts härmed.