Företagsrådgivning/analys

Analysen av företagets styrkor och svagheter med en tydlig målinriktning att stärka och utveckla verksamheten står i centrum av vår rådgivning. Analysresultaten kontrolleras mot databaser av våra experter och tillsammans med företagsledningen beslutas om vilka åtgärder som ska vidtagas för att nå uppsatta mål.

Vi erbjuder företagsrådgivning, hjälp och kvalificerat stöd inom följande områden:

– Företagsetablering

– Företagsköp

– Företagsintegrering

– Strategisk företagsinriktning

– Interimsledning

– Optimering av interna och externa företagsresultat