Resource Management

Projektorienterad resource management är en tids- och platsmässig disposition av arbetskraft, maskiner, verktyg och andra för projektet nödvändiga resurser.

Insatsplanering av medarbetare i projektet är ofta en del av projektorienterad resource management.

Resource management i linjeorganisationen ERP (Enterprise Resource Planning). Målet för resource management är ett optimalt utnyttjande av medarbetarnas kompetens och förmågor och en så precis anpassad arbetskraftsförsörjning som möjlig.

Vi stödjer företaget inom:

– Analys

– Rådgivning

– Inköp

– Förvaltning av gemensamt definierade resurser