Projektmanagement

Vi fokuserar på en resultatorienterad och tydlig rådgivning med huvudmålet att förbättra intäktsströmmen och kostnadssituationen för våra kunder. Vi utvecklar företagets processer med synlig transparens och ökad effektivitet.

– Projektledningsexpertis, t.ex. projektcontrolling

– Projektrådgivning, projekt-/ delprojektledare

– Projektledarcoachning och utveckling av strategier

– Projektbemanning, controlling, planering och utveckling

– Projektgranskning

– Benchmarking, branschpraxis

– Analys för realisering av synergieffekter

– Medverkan i förändringsprocesser

– Integration av behovsorienterad know-how