IT Consulting

Kraven på IT har under åren förändrats. Från att ha varit en ren service funktion – till att ha en strategiskt rådgivande roll, har IT allt mer kommit att få en ansvarsfylld funktion när det gäller att på avgörande vis förbättra ett företags konkurrenskraft genom teknisk utveckling.

Vi är specialister på:

– Definition och implementering av IT-arkitektur och frameworks

– Definition och implementering av portaler

– Konception, utveckling, test och drift av HR-, CRM- och ERP-system

– Definition och implementering av dokumenthanteringssystem

Vi är en kvalificerad och resultatorienterad partner med kompetens och resurser gällande problemlösning, produktutvärdering och produktimplementering.