Business Process Management med ISCOM och Aeneis

Aeneis är ett lätt användbart och professionellt BPM verktyg med vilket du kan utveckla, analysera och dokumentera intelligenta och flexibla affärsmodeller.

Med Aeneis behärskar du en mängd olika program scenarier!
 

 

Utför en otrolig mängd olika uppgifter med bara ett BPM system. Aeneis ger stöd till alla tänkbara ”processorienterade projekt” inom företaget, så som integration av affärssystem, utvecklingen av QM handboken eller integrerade ledningssystem, compliance manualer mm. Aeneis tillhandahåller både kundanpassade och ekonomisk attraktiva lösningar för alla BPM uppgifter – nu och i framtiden.

 
  

 

Med Aeneis designar du inte bara processer, utan även ditt kompletta företag!
 

 

 
 

 

Samla all relevant fakta, som företags mål, regler, organisatoriska enheter och koppla dem på ett intelligent sätt med varandra och med affärsprocesserna. Kraftfulla funktioner som versionshantering, tryck, webb och layout verktyg underlättar för dig.

 

 

De viktigaste fördelarna är:
 

 ➡ Intuitiv att använda

– Process organisation med drag & drop och diagram navigation
– Steglös zoom från processkartan till detailöversikt
– BPMN 2.0 symboler är integrerad
– Automatisk diagramlayouter
– Företagets egna BPM-Portal – Info/Messageservice

 

 ➡ Funktionell kraftfull

– Versionshantering med individuellt godkännande arbetsflöde
– Beräkning av processkostnader och jämförelse av varianterna
– ERP och andra gränssnitt för tredjepartssystem
– Förändrings, fel och idé hantering, webb writer, etc.
– Användarhantering
– Flerspråkighet, referensmodeller, historia, etc.

 ➡ Flexibel och anpassningsbar

– Uppgift-orienterat användargränssnitt
– Tillägg av egna metamodeller möjligt (t.ex. “compliance” aspekter)
– Självdefinierade utvärderingar och rapporter (HTML, ODT)
– Individuellt utformade shapes för dina diagram
– Fritt konfigurerbara workflows, BPMN 2.0 notation

 

 ➡ Ekonomiskt attraktiv

– Modulär licensstruktur
– Single / Multiuser versioner, rapportgenerator
– Framtidssäker teknik
– Gynnsam basmodul, steglös utbyggbart
– Konsult stöd för “garanterad succé” i projektet möjligt
– Omfattande gränssnitt (api, webb, xls, …)

Intuitivt att använda:  Aeneis tänker som du
 

För att upprätthålla framgång får en Business Process Management inte sluta som ett välmenat syfte eller mål. Den måste bäras av alla anställda – från anställda till företagsledningen.

Förutsättningen för detta är en intuitiv programvara som är lätt att hantera och användarvänlig i kombination med möjligheten till attraktiva, anpassningsbara designer/mallar i webb och tryck.

Aeneis erbjuder utmärkt användarvänlighet, många attraktiva möjligheter till publicering och effektivitetshöjande funktioner som gör arbetet enklare, tydligare och smidigare.

 

Med Aeneis kommer dina projekt aldrig att hamna i en funktionell återvändsgränd
 

 
För den långsiktiga framgången av din business process management är det viktigt att du inte hamnar i en återvändsgränd. Ditt BPM verktyg måst innehålla hela skalan av BPM funktioner.

SAP synkronisering, processkostnadsberäkning, workflow gränssnitt, versionshantering, referensmodeller, användarhantering, varianthantering, förändringshantering m.m. Aeneis uppfyller de högsta kraven i komplexa uppgifter.  Aeneis är din pålitliga långsiktiga följeslagare med vilken du behärskar alla processer i framtiden.

 

 Kostnadsoptimering och investeringsskydd
 

 ➡ BPM lösningar ska utgöra en låg kostnad och komma igång snabbt, men ändå  kunna expanderas steg för steg till en “komplettutrustning” och dessutom långtids säkra alla optioner genom framtidsinriktad teknik.

 ➡ Med Aeneis, den universella BPM programvaran, kan du bara njuta av  en oändlig skalbarhet på högsta tekniska nivå. ISCOM Consulting erbjuder kundanpassad support för att säkra framgången av dina BPM projekter på ett hållbart sätt.

Kontakta oss, vi hjälper dig gärna!