Kakor/PuL/Dataskyddsinformation

Kakor

Kakor är en förutsättning för en väl fungerande webbplats. Vi använder kakor för att erbjuda en angenämare upplevelse vid lagringen av din inloggningsinformation, för att säkerställa en säker användning, för att samla in statistiska uppgifter, för optimeringen av webbplats funktioner och för att förse dig med innehåll som är anpassad efter dina intressen. Klicka på “Godkänn och fortsätt” för att acceptera kakor och gå direkt till webbplatsen; eller klicka på “Inställningar” nedan för att få en detaljerad beskrivning av de typer av kakor vi använder och avgör om särskilda kakor ska sparas när du använder vår webbplats.
 
Sekretesspolicy/ Dataskyddsinformation

Informationssäkerhet
Denna sekretesspolicy innehåller information om vilka uppgifter ISCOM Consulting samlar in och hur vi bearbetar informationen.
Vi uppskattar ditt intresse för vårt företag och våra produkter och tjänster. Vi vill att du ska känna dig trygg, angående skyddet av dina personuppgifter, när du besöker vår webbplats. Därför tar vi skyddet av dina personuppgifter på stort allvar. Det är en självklarhet för oss att ta hänsyn till bestämmelserna i Personuppgiftslagen/ General Data Protection Regulation (GDPR). Vi vill att du ska veta när vi samlar in data och hur vi använder den. Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att se till att föreskrifterna om informationssäkerhet följs av oss och av externa tjänsteleverantörer.

Personuppgifter
Personuppgifter är information om din identitet. Hit hör, till exempel, detaljer som namn, adress, telefonnummer, email adress och ytterligare information, exempelvis ditt civilstånd, etc. Det är inte nödvändigt att ange personuppgifter för att kunna använda vår webbplats. I vissa fall behöver vi dock ditt namn, din adress och andra uppgifter för att kunna utföra de tjänster som efterfrågas. Detsamma gäller, till exempel vid leverering av informationsmaterial och tjänster som beställs eller för att kunna svara på individuella frågor. Vi kommer att påpeka detta vid behov. Därutöver sparar och bearbetar vi endast data, som du lämnar till oss frivillig eller automatisk. Vid användningen av våra tjänster, brukar endast data som krävs för utförandet av tjänsten insamlas. Om vi ber dig om mer detaljerade data, berör det frivillig information. Behandlingen av personuppgifter enligt EU-General Data Protection Regulation (GDPR) används enbart för att utföra den begärda tjänsten och för att skydda våra egna berättigade affärsintressen.

Ändamålsbunden användning
I enighet med lagens bestämmelser, kommer vi att samla in, bearbeta och använda, dina lämnade personuppgifter endast för de ändamål som vi meddelat dig om. Dina uppgifter kommer principiellt inte att säljas eller hyras ut av oss till tredje part. Vi levererar din personliga information till tredje part endast om en tjänstemans- eller domstolsbeslut föreligger, kontraktet eller kreditskyddet kräver det eller om ditt uttryckliga medgivande har beviljats. Våra anställda och tjänsteleverantörer som utsetts av oss har tystnadsplikt och följer bestämmelserna i informationsskyddslagen/ EU-General Data Protection Regulation (GDPR). Dina data kommer principiellt inte användas för reklam eller marknadsundersökningar av tredje part, om vi inte har ditt uttryckliga medgivande.

Icke-personlig information som samlas in automatiskt
Vid användning av vår webbplats sparas följande data för organisatoriska och tekniska skäl: namn på besökta sidor, namn på webbläsaren och operativsystemet som användes, datum och tid för åtkomst, sökmotorer som användes, namn på nedladdade filer, din IP-adress och kontot som du använde. Vi utvärderar dessa tekniska uppgifter anonymt och endast för statistiska ändamål i syfte att ständigt förbättra vår hemsida och för att göra våra internet erbjudanden attraktivare för dig. Dessutom använder vi denna information för att upptäcka fall av missbruk, dokumentera dessa försök och förhindra dem. Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst av Google Inc. (“Google”). Google Analytics använder “Cookies”, textfiler som lagras på din dator och möjliggör en analys av din användning av webbplatsen. Informationen som genereras av en cookie, genom din användning av webbplatsen, överförs vanligen till en Google-server i USA och lagras där. Vid aktivering av IP-anonymisering på denna webbplats, kommer din IP-adress dock att trunkeras på förhand inom Europeiska unionens medlemsstater eller andra stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen överföras till en Google-server i USA och förkortas där. I uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan och tillhandahålla andra tjänster kring webbplats- och internetrelaterade aktiviteter till webbplatsens operatör. Din inom ramarna för Google Analytics, från din browser, överförda IP-adress kommer inte att slås samman med andra data från Google. Du kan avslå lagringen av cookies genom att ändra inställningen på din Browser-Software; dock påpekar vi att du eventuellt inte kan använda alla funktioner på webbplatsen till full utsträckning då. Därutöver kan du förhindra insamlingen av data som genereras av en cookie genom din användning av webbplatsen (inkl. din IP-adress) från Google och bearbetandet av dessa data från Google, genom att ladda ner och installera detta Browser Plugin.

Du kan förhindra insamlingen av Google Analytics genom att klicka på länken nedan. Den kommer att placera en Opt-Out Cookie, vilken förhindrar framtida datainsamlingar när du besöker webbplats: inaktivera Google Analytics